När behöver man en försvarsadvokat?

Kriminologi och juridik är på många sätt intimt sammankopplade, även om det rör sig om två helt olika discipliner. Visserligen är det så att inte alla jurister arbetar med straffrätt, men idag kommer det att handla om de jurister som verkligen gör det, nämligen försvarsadvokater.

En försvarsadvokat har till uppgift att biträda den tilltalade i ett brottmål. Den tilltalade är den person som anklagas för ett brott. Ofta, men inte alltid, betalas advokatens arvode med allmänna medel. Detta kallas offentlig försvarare. Även när den tilltalade får offentlig försvarare kan hen välja sin egen försvarsadvokat. Läs mer om vad det innebär att anlita en försvarsadvokat på http://stockholmsadvokat.se/forsvarsadvokat/.

Försvarsadvokat

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt att tala med sin försvarare i enrum. Det är inte tillåtet att filma samtalet, även om inget ljud spelas in. När detta har skett har det kritiserats av JO. 

Försvarsadvokater tilldelas för många typer av brott, även för brott som djurplågeri. Läs om en försvarsadvokat i ett sådant fall här. Det handlar om en lantbrukare som åtalats för att inte ha avlivat grisar enligt reglerna, utan istället låtit dem svälta ihjäl.

Försvarsadvokat och målsägarbiträde

Försvarsadvokaten är den tilltalades biträde. Även den som utsatts för brottet, målsäganden, har rätt till ett biträde, som kallas målsägandebiträde. Målsägandebritädet har till uppgift att biträda målsäganden, ta tillvara hens intressen och lämna stöd och hjälp till målsäganden.

Det är dock inte alla målsäganden som får ett biträde. I hovrätten, och i Högsta domstolen, kan målsägande nekas biträde om det inte finns särskilda behov. Motiveringen som angivits för denna ändring, som ska spara pengar, är att målsägande sällan hörs i dessa instanser. Det är åklagaren som ska företräda målsäganden, men det innebär att ingen finns på plats för att stötta målsäganden. Detta är inte minst viktigt i sexualbrottsmål. Det säger My Hedström, byråchef vid Åklagarmyndighetens rättsavdelning, till Svt Nyheter.