Slarva inte med bokföringen

Att inte göra någonting kan vara ett brott. Det gäller bl.a. företagare, som har en skyldighet att sköta sin bokföring. Att inte göra det innebär att man gör sig skyldig till bokföringsbrott, som i värsta fall kan leda till sex år i fängelse. 

Alla företagare måste bokföra. Det är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bedöma verksamheten. Bokföringen ligger också till grund för hur mycket företaget ska betala i skatt, bl.a. moms och löneavgifter.  

Om bokföringen är felaktig, eller saknas, gör företagaren sig skyldig till bokföringsbrott. 

För bokföringsbrott av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år. För grovt bokföringsbrott fängelse i lägst sex månader och högst sex år och för ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader.

Ekobrottsmyndigheten
Bokföringsbrott

Det kan kännas överväldigande att börja bokföra när man startar ett företag, framför allt om det rör sig om en verksamhet med stora in- och utflöden av varor. Driver man exempelvis en butik hinner man kanske inte bokföra alla kontantbetalningar, men det kommer att straffa sig. Det är viktigt att allt blir rätt från början, för ju längre tiden går, desto svårare blir det att göra rätt senare. 

Ta hjälp med bokföringen

Att ta hjälp av en bokföringsbyrå är ett bra sätt att öka sannolikheten att bokföringen ska bli korrekt, men det är ingen garanti. Nyligen dömdes en friidrottstränare för bokföringsbrott i samband med att en butik han ägt gick i konkurs. Han hävdar själv att det var den person som skulle hjälpa honom med bokföringen inte hade slutfört sitt uppdrag. Domen blev dock relativt mild: villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst, skriver DN

Om du är helt ny på bokföring bör du också se till att lära dig åtminstone så pass mycket att du kan kontrollera byråns siffror. Antingen går du en utbildning, eller så ber du en redovisningskonsult om en introduktion.